Záchrana netopierov v kostole - Jedľové Kostoľany

Koncom júna sa na telefónnu linku "SON - poradňa netopierov“ obrátila firma, ktorá realizovala opravu strechy veže rímskokatolíckeho kostola...

Koncom júna sa na telefónnu linku "SON - poradňa netopierov“ obrátila firma, ktorá realizovala opravu strechy veže rímskokatolíckeho kostola v obci Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce, pohorie Tríbeč). Pri demontáži vrcholového cimburia veže objavili mini samičiu kolóniu pravdepodobne netopiera veľkého (Myotis myotis) v počte do 10-12 jedincov. Vzhľadom na to, že takého malé kolónie sa pomerne ťažko nachádzajú resp. evidujú nedalo sa tomu takpovediac zabrániť. Dospelé jedince odleteli do blízkej stromovej vegetácie a ostali iba mláďaťa. Takže inštrukcie prebehli formou telefonátu: mláďaťa opatrne poukladať do otvorenej kartónovej krabice, odniesť ich do podkrovia a nechať ich na tmavom mieste. Predpokladali sme, že keď utíchne stavebný ruch tak si ich večer samice prídu zobrať. Aj sa tak stalo, na druhy deň sme to boli skontrolovať a väčšina mláďat bola preč, až na jedno. V podkroví sme identifikovali miesto (úzky priestor medzi drevenými trámami a stenou), kde sa kolónia ukrývala a doložili sme aj to posledné mláďa. Po čase si ho prišla zobrať samica. Aj vďaka zodpovednému a "nebojácnemu“ prístupu stavebnej firmy sa nám spolu podarilo zachrániť ďalšiu kolóniu netopierov.

Peter Bačkor & Martin Ceľuch

Táto aktivita bola realizovaná s podporou projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku