Záchrana netopierov vo Svidníku pred mrazmi

Pri kontrole 2. januára 2017 sme pod reklamnou plachtou zavesenou na stene bytového domu našli „koláč“ približne 350 netopierov druhu raniak hrdzavý

 

Netopiere druhu raniak hrdzavý dokážu zimovať aj v chladnejších podmienkach. Úplní extrémisti sú ale vo Svidníku. Bežne raniaky zimujú v štrbinách a rôznych vetračkách panelákov, raniaky na Duklianskej ulici sa však rozhodli prežiť zimu na holej stene – len pod ochranou reklamnej plachty. Minulý rok nás na veľké množstvo umrznutých netopierov na tom istom mieste upozornila reportáž v televízii. Pri kontrole 2. januára 2017 sme pod reklamou našli „koláč“ približne 350 raniakov, ktorý boli prekrytí len reklamnou plachtou. Vedeli sme o blížiacich sa silných mrazoch (až do – 25 °C) a preto sme sa 5. januára spolu s našim členom, odborníkom na výškové práce, vybrali situáciu riešiť. Pomocou horolezeckej techniky sme sa dostali na miesto a opatrne premiestnili do pripravenej plastovej vaničky. Následne po spustení vanička na zem, sme ich roztriedili do vopred pripravených boxov a ponáhľali sme sa umiestniť ich do pivnice, kde sme im vytvorili nové dočasné zimovisko. Pri teplote približne 2 °C sa prebudená skupina rýchlo upokojila a upadla do zimného spánku. V tuhých mrazoch, ktoré vládnu v posledných dňoch, by inak na pôvodnom mieste určite došlo k veľkému úhynu v tejto kolónii a to nás nenechalo ľahostajných.

Aj tento prípad ukazuje, aké potrebné je vytvárať nové úkryty pre netopiere v mestách hlavne pri zatepľovaní bytových domov. Netopiere, ktoré stratia úkryt po vyšpárovaní alebo zateplení bytového domu potom často obsadzujú aj nevhodné miesta, ako tomu pravdepodobne bolo aj v tomto prípade.

Keďže takéto prípady sa vyskytujú stále častejšie a starostlivosť o nájdené a často na hrane života balancujúce jedince je veľmi náročná, rozhodli sme sa aj tento rok peniaze získané od Vás cez 2% z dane použiť na starostlivosť o nájdené a vysilené netopiere. Často stačí trochu vody, niekoľko dní ich prikrmovať a potom prezimovať a netopier je zachránený.

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas, výstroj a prostriedky pri riešení tohto prípadu. Veríme, že na novom zimovisku sa netopierom páči a na jar ich budeme môcť zdarne vypustiť na slobodu.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Milan Hrivňak, Dušan Kovalič, Martin Ceľuch