Zimné sčítanie netopierov v okolí Košíc – 1.časť

V okolí Košíc sa nachádza niekoľko zaujímavých jaskýň, ale aj ľudskou činnosťou vyhĺbených podzemných priestorov, ktoré v zimnom období poskytujú úkryt hibernujúcim netopierom. Nápad uskutočniť ich kontrolu nám v hlavách skrsol ešte počas vlaňajšieho leta. Zopár mesiacov v nás driemal, no príchodom zimy sme sa na jeho uskutočnenie začali aktívne pripravovať.

V okolí Košíc sa nachádza niekoľko zaujímavých jaskýň, ale aj ľudskou činnosťou vyhĺbených podzemných priestorov, ktoré v zimnom období poskytujú úkryt hibernujúcim netopierom. Nápad uskutočniť ich kontrolu nám v hlavách skrsol ešte počas vlaňajšieho leta. Zopár mesiacov v nás driemal, no príchodom zimy sme sa na jeho uskutočnenie začali aktívne pripravovať. Časť lokalít sa nám podarilo skontrolovať ešte na sklonku minulého roka. Prvou z nich bola 22.11.2008 jaskyňa v Dzurovej nad obcou Sokol, kde zimoval 1 ex. podkovára malého (Rhinolophus hipposideros). Ako ďalší bol 29.12.2008 obhliadnutý starý, niekdajší železničný, v súčasnosti cestný Bujanovský tunel, nachádzajúci sa v Rolovej Hute – miestnej časti Margecian. Množstvo úzkych štrbín ukrývalo 74 ex. uchane čiernej (Barbastella barbastellus). V posledný deň roka, teda 31.12.2008, naše kroky v treskúcej zime viedli do jaskýň Malého Ružínka v NPR Sivec. V útrobách Zákrutovej jaskyne zimoval jediný netopier – podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Hadia jaskyňa poskytovala úkryt 3 ex. uchane čiernej (Barbastella barbastellus). Po mesiaci aktívneho učenia a skúšok sme si to v sobotu 31.1.2009 opäť namierili do ružínskych jaskýň. Naším cieľom bolo jednak prečistiť si myseľ, rozhýbať svaly, ale hlavne zistiť počet zimujúcich netopierov v ďalších jaskyniach. Po namáhavom výstupe, ktorý nám sťažovala po kolená siahajúca snehová pokrývka, sme sa udýchaní ocitli pred vchodom do Malej kvapľovej jaskyne. Pri jej kontrole sme zistili 1 ex. podkovára veľkého (Rhinolophus ferumequinum), 1 ex. netopiera obyčajného (Myotis myotis) a 1 ex. netopiera fúzatého/Brandtovho (Myotis mystacinus/brandtii). Len pár metrov nad ňou sa rozprestiera rozsiahly vstupný portál Veľkej Ružínskej jaskyne. V jaskyni, ktorá je významnou archeologickou a biospeleologickou lokalitou, zimovalo 16 ex. uchane čiernej (Barbastella barbastellus), 9 ex. netopiera obyčajného (Myotis myotis), 1 ex. podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) a 1 ex. podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum). Dobrodružným presunom naprieč strmým svahom sme sa ocitli pred úzkym otvorom Netopierej jaskyne, tešiac sa na veľký úlovok. No po ocitnutí sa v jaskynných priestoroch sme si uvedomili, že nie je názov ako názov. V tejto „nenetopierej“ jaskyni nezimovali okrem jediného netopiera obyčajného (Myotis myotis), žiadne ďalšie. Mierne unavení a tak trochu aj rozčarovaní sme sa vydali na cestu k zatiaľ poslednej, Antonovej jaskyni. Tu sme našli trojicu zimujúcich ucháň čiernych (Barbastella barbastellus), 1 ex. netopiera obyčajného (Myotis myotis) a podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum). Kontrolou uvedených zimovísk sa naše aktivity v okolí Košíc nekončia. Čaká nás monitoring ďalších zaujímavých priestorov, o výsledkoch ktorého, vás budeme informovať v ďalšom príspevku.

Michal Rendoš, Edita Gurská & Andrej Mock