Zimné sčítanie netopierov v okolí Košíc – 2. časť

Počas februárových víkendov sme spojili prijemné s užitočným. Kontrola ďalších zimovísk v blízkosti Košíc, a z toho vyplývajúci pohyb na čerstvom vzduchu, nám pomohli v zatiaľ úspešnom boji proti všade číhajúcemu chrípkovému vírusu..

Počas februárových víkendov sme spojili prijemné s užitočným. Kontrola ďalších zimovísk v blízkosti Košíc, a z toho vyplývajúci pohyb na čerstvom vzduchu, nám pomohli v zatiaľ úspešnom boji proti všade číhajúcemu chrípkovému vírusu. Jedinou, ktorej sa ubrániť nepodarilo je Edita. Kašeľ, bolesti hlavy a horúčka jej zabránili zúčastniť sa poslednej výpravy za netopiermi a prinútili ju ostať ležať v posteli. No, vráťme sa k zimoviskám a netopierom v nich. Naším prvým cieľom, v rámci druhej fázy zimného sčítania netopierov v košickom okolí, boli jaskyne nachádzajúce sa neďaleko obce Veľký Folkmar. Z autobusovej zastávky Miklipark, ktorá bola v sobotu 7. 2. 2009 miestom nášho stretnutia, sme sa rezkým turistickým krokom vybrali na vrch Hoľa. Mohutné skaly tvoriace jej vrchol nasvedčovali, že prvá jaskyňa je blízko. Ešte pár krokov a ocitli sme sa pred vchodom do jaskyne Hoľa I. Tu na nás čakala nástraha. Rozvŕtané, prepadajúce sa jaskynné dno, dôsledok aktivity niekdajšieho zvieracieho obyvateľa, nám sťažovalo cestu do jej útrob, kde spokojne odpočívali 3 ex. podkovára malého (Rhinolophus hipposideros), 1 ex. netopiera veľkouchého (Myotis bechsteinii) a 1 ex. uchane čiernej (Barbastella barbastellus). Po preskúmaní uvedenej lokality sme sa vydali na cestu dolu strmým svahom k ústiu Trnkovho jarka do Ružínskej priehrady, v blízkosti ktorého sa nachádza niekoľko ďalších zaujímavých jaskýň. Prvým bádateľom, ktorý uskutočnil ich prieskum a následný opis, bol J. Zikmund, vďaka ktorému sa zvyknú označovať ako Zikmundove jaskyne. Ako prvá bola skontrolovaná pseudokrasová Zelená puklinová jaskyňa. V úzkej, puklinu pripomínajúcej jaskynnej chodbe nezimovali žiadne netopiere. Naše kroky ďalej viedli do Klenbovej jaskyne (Zikmundova jaskyňa 9). Plaziac sa úzkou, blatistou chodbou sme sa dostali do menšej siene, v ktorej zimovali 2 ex. podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) a 1 ex. podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum). V Úkrytovej jaskyni (Zikmundova j. 10), nachádzajúcej sa len pár krokov od predošlej, sme nezistili prítomnosť žiadnych hibernujúcich netopierov. V Prednej veľkej jaskyni zimovali 2 ex. podkovára malého (Rhinolophus hipposidesos). Keďže čas utekal veľmi rýchlo a deň sa pomaly, ale isto chýlil ku koncu, ponáhľali sme sa k poslednej trojici Zikmundových jaskýň. Najväčšou a zároveň najzaujímavejšou z nich bola jaskyňa Márnica (Zikmundova j. 5), ktorej úzky vchod dovoľoval vstup len tým s menšou telesnou hmotnosťou. V dvoch dlhých, úzkych a nízkych chodbách jaskyne zimoval 1 ex. podkovára malého (Rhinilophus hipposideros). V Zikmundových jaskyniach 2 a 4 sa zimujúce netopiere nevyskytovali. V nedeľu 15.2.2009 sme sa ocitli pred veľkou výzvou, preplaziť sa malým, lístím zafúkaným a naviac zablateným vchodom Kysackej jaskyne. Po úspešnom zdolaní tejto prekážky sme sa usilovne pustili do rátania netopierov, výsledkom ktorého bolo 8 ex. podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) a 4 ex. netopiera obyčajného (Myotis myotis). Posledná výprava viedla v sobotu 28.2.2009 do Medvedej jaskyne nachádzajúcej sa vo vápencovom brale pod vrcholom Sivca. Ako zimovisko slúžila 3 ex. podkovára malého (Rhinolophus hipposideros), 2 ex. podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum) a 2 ex. netopiera obyčajného (Myotis myotis). Priezračné jazierka a zachovaná výzdoba nás presvedčili, že ide jednu z najkrajších jaskyňu spomedzi všetkých tých, ktoré sa nám podarilo počas zimy navštíviť. Na záver treba skonštatovať, že monitoring zimovísk v okolí Košíc bol úspešnou akciou, k čomu okrem iného prispela aj ochota a trpezlivosť všetkých zúčastnených, za čo im patrí vďaka. Podarilo sa skontrolovať 17 lokalít a zistiť 6 netopierích druhov. I keď treba povedať, že pôvodným zámerom bolo prezrieť vyšší počet zimovísk, rôzne iné povinnosti nám to nedovolili. Na ďalšie snáď príde rad budúcu zimu.

Za účastníkov akcie

Michal Rendoš

Foto: A. Čanády, P. Ľuptáčik, M. Rendoš