Získali sme ohodnotenie "Projekt mesiaca"

CMS Convention on Migratory Species zverejnil článok o našom banskom projekte. Predbežné výsledky hodnotí komisia pozitívne, dokonca sme získali titul "Projekt mesiaca".

CMS Convention on Migratory Species zverejnil článok o našom banskom projekte. Predbežné výsledky hodnotí komisia pozitívne, dokonca sme získali titul "Projekt mesiaca".

Čítajte viac na: http://www.cms.int/news/PRESS/nwPR2013/07_jul/nw_030713_bats_slovakia.html