Netopier veľkouchý/Bechsteinov (Myotis bechsteinii)

Netopier veľkouchý/Bechsteinov (Myotis bechsteinii)
Latinský názov Myotis bechsteinii
Dĺžka tela 45-53 mm
Dĺžka predlaktia 40-45 mm
Rozpätie krídel 25-28 cm
Hmotnosť 8-12 g
Frekvencia 40-50


Spôsob lovu z podkladu
Úkryt (leto) stromové dutiny
Úkryt (zima)