Netopier ostrouchý/Blythov (Myotis blythii)

Netopier ostrouchý/Blythov (Myotis blythii)
Latinský názov Myotis blythii
Dĺžka tela 54-76 mm
Dĺžka predlaktia 53-61 mm
Rozpätie krídel 36-37 cm
Hmotnosť 15-28 g
Frekvencia 33-42


Spôsob lovu z povrchu pôdy
Úkryt (leto) podkrovia a jaskyne
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne