Netopier pobrežný (Myotis dasycneme)

Netopier pobrežný (Myotis dasycneme)
Latinský názov Myotis dasycneme
Dĺžka tela 57-67 mm
Dĺžka predlaktia 44-49 mm
Rozpätie krídel 20-30 cm
Hmotnosť 15-17 g
Frekvencia 35


Spôsob lovu z vodnej hladiny
Úkryt (leto)
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne