Netopier riasnatý (Myotis nattereri)

Netopier riasnatý (Myotis nattereri)
Latinský názov Myotis nattereri
Dĺžka tela 41-55 mm
Dĺžka predlaktia 38-44 mm
Rozpätie krídel 22-27 cm
Hmotnosť 5-10 g
Frekvencia 50


Spôsob lovu z podkladu, nad vodnou hladinou
Úkryt (leto) stromové dutiny
Úkryt (zima)