Večernica južná (Pipistrellus kuhlii)

Večernica južná (Pipistrellus kuhlii)
Latinský názov Pipistrellus kuhlii
Dĺžka tela 40-47 mm
Dĺžka predlaktia 31-36 mm
Rozpätie krídel 20-24 cm
Hmotnosť 5-10 g
Frekvencia 34-37


Spôsob lovu prvý nález v roku 2006, rýchly akrobatický let medzi korunami stromov
Úkryt (leto) synantropný druh, štrbiny na budovách
Úkryt (zima) štrbiny na budováchštrbiny na budováchštrbiny na budováchštrbiny na budováchštrbiny na budováchštrbiny na budováchštrbiny na budováchštrbiny na budováchštrbiny na budováchštrbiny na budovách