Večernica parková (Pipistrellus nathusii)

Večernica parková (Pipistrellus nathusii)
Latinský názov Pipistrellus nathusii
Dĺžka tela 46-54 mm
Dĺžka predlaktia 32-37 mm
Rozpätie krídel cca. 23 cm
Hmotnosť 6-12 g
Frekvencia 36-40


Spôsob lovu rýchly akrobatický let medzi korunami stromov, pri vode
Úkryt (leto) stromové dutiny
Úkryt (zima) na našom území zatiaľ neznáme