Ucháč sivý (Plecotus austriacus)

Ucháč sivý (Plecotus austriacus)
Latinský názov Plecotus austriacus
Dĺžka tela 41-58 mm
Dĺžka predlaktia 37-44 mm
Rozpätie krídel 25-28 cm
Hmotnosť 6-12 g
Frekvencia 35


Spôsob lovu medzi korunami, z podkladu
Úkryt (leto) podkrovia
Úkryt (zima) jaskyne a pivnice