Rimavská Sobota - sídlisko, 2010

Druhy:
raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), dážďovník tmavý (Apus apus)

Problém:
Raniaky využívali okrúhle otvory pod strešnou atikou. Cez medzistrešné priestory prepadávali občas do vchodu. Ľudia sa ich báli. Problémom bolo aj znečistenie – v mieste výskytu kolónie padal trus na parapety. V otvoroch hniezdilo aj viacero párov dážďovníkov. Panelák sa mal o mesiac zatepľovať.

Riešenie:
Výskyt chránených druhov cicavcov a vtákov bol ohlásený na Obvodný úrad životného prostredia. Úrad zvolal jednanie so stavebnou firmou, bytovým družstvom, projektantom a zástupcami mesta. Netopiere mali byť vysťahované pomocou plastových rúrok z atiky, pretože konštrukcia budovy bola nevhodná na ich ponechanie v streche. Pri zatepľovaní podľa projektu mali byť uzavreté vetracie otvory pod atikou. Na budovu boli inštalované na štítové steny (mimo okien) dve polystyrénové búdky pre 6 párov dážďovníkov (dodané firmou Bat-Man, www.bat-man.sk) a dve búdky pre niekoľko desiatok netopierov. Búdky boli zapracované do zatepľovacej vrstvy hrubej 8 cm.