Ružomberok – sídlisko, 2010

Druhy:
Netopier veľký (Myotis myotis)

Problém:
Netopiere (niekoľko desiatok) vyliezajú spod vaní a drezu v kuchyni u obyvateľky paneláku.

Riešenie:
Ku problému bola privolaný zoológ Štátnej ochrany prírody. Identifikoval možné cesty, kade netopiere vliezali do bytovky - vetráky na streche a domáci uzavreli polystyrénom priestory pod vaňou a okolo rúr v jadre. Podľa trusu vo vetracej šachte bolo zrejmé, že netopiere práve tadiaľ vliezajú do bytov. V štrbinách aj okolo domu bolo nájdených niekoľko mŕtvych jedincov. V byte boli odchytené samice s mláďatami, ktoré nedokázali ešte lietať. Na budovu bola preto vyvesená polystyrénová búdka (dodané firmou Bat-man s. r. o.) a mláďatá aj dospelé jedince boli do nej vložené, aby nedošlo k úhynu mláďat. Budova sa má zatepľovať, ale búdka by mala byť ponechaná v zateplení. Osídlenie takéhoto typu úkrytu je unikátne v Európe – je to druhý dokumentovaný prípad. Panely tohto bloku sú vnútri duté (pravdepodobne zvetral polystyrén) a poskytujú tak atraktívne priestory pre netopiere.