Banská Bystrica - magistrát mesta, 2010

19. septembra 2010

Druhy:
dážďovník tmavý (Apus apus) a viaceré druhy netopierov

Problém:
Magistrát mesta Banská Bystrica sa, po tom ako sa jeho zástupcovia zúčastnili školenia o netopieroch v mestách, rozhodol podporiť druhy viazané na úkryty v budovách zakúpením a inštaláciou búdok na budovu magistrátu.

Riešenie:
Na stenu budovy boli inštalované dve drevobetónové búdky pre dážďovníky a dve búdky pre netopiere (Firma Strobel , Nemecko, dováža Bat-Man ). Bola vybratá stena budovy, kde nie sú okná a padajúci trus netopierov nebude spôsobovať problémy.