Vráble – sídlisko, 2009

Druhy:
raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)

Problém:
Zo sídliska Lúky tu boli hlásené tri prípady obťažovania ľudí netopiermi hlukom a trusom na oknách. Raniaky hrdzavé sa tu vyskytovali pod obkladom výťahovej šachty a v štrbinách medzi panelmi.

Riešenie:
Po jednaní s mestom Vráble toto prisľúbilo finančne prispieť na riešenie problémov s netopiermi – a to uhradením 50 % nákladov na potrebné práce. Netopiere boli z kritických úkrytov bezpečne vysťahované. Casť prostriedkov mesto vyhradilo aj na vytvorenie nových úkrytov – polystyrénových búdok, ktoré boli vyvesené na miestny komín teplárne. Takéto umiestnenie znižuje potenciálne problémy a sťažnosti od obyvateľov mesta. Na komín bolo umiestnených 5 dvojbúdok, ktoré poskytnú úkryt pre niekoľko stoviek raniakov hrdzavých.