Prešov – sídlisko, 2010

Druhy:
Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), dážďovník tmavý (Apus apus)

Problém:
Obyvateľ sídliska nám ohlásil zatepľovanie paneláku, v ktorom roky pozoruje netopiere. Aj podľa našich záznamov ide o panelák kde bola pozorovaná kolónia raniakov hrdzavých. Netopiere pravdepodobne hynú pod zateplením, pretože firma nerobí žiadne opatrenia.

Riešenie:
Bola vykonaná obhliadka a okamžite upozornený stavbyvadúci aj konateľ stavebnej firmy. Nájdené boli kolónie raniakov vo viacerých otvoroch v atike a neskôr aj v štrbinách medzi panelmi. Situácia bola kritická, pretože zatepľovanie už prebiehalo. Bolo zvolané stretnutie všetkých zainteresovaných a firme boli stanovené podmienky. Ak nechce zastaviť práce a čakať na výnimku z MŽP, musí ponechať úkryty netopierov a dážďovníkov na budove. Vhodné miesto sú štíty bez okien, kde sa na plastových uzáveroch vylomili mriežky a živočíchy tak naďalej môžu využívať budovu ako svoj úkryt. Netopiere boli bezpečne vysťahované z atiky aj zo štrbín medzi panelmi na tých miestach, ktoré museli byť uzavreté.