Našiel som mľáďa

Mláďatá netopierov sa pravidelne vracajú k svojim matkám- čakajú na nich. Čo v takom prípade robiť?
Ak samička ešte žije, príde si svoje mláďa vyzdvihnúť. Ak je známy a dosiahnuteľný úkryt netopierov, jemne tam nájdeného netopiera položíme. Ak človek tento úkryt nepozná, vyloží pri západe slnka, nájdené mláďa na vhodné miesto v blízkosti miesta nájdenia.
Čo treba urobiť?

  1. Pripravíme si jednu väčšiu hladkostennú misku, veľký pohár a ponožku.
  2. Ponožku natiahneme na pohár a vyrovnáme ju tak, aby bol povrch na pohári hladký. Zvyšok ponožky, ktorá prečnieva cez okraj pohára napcháme do vnútra tak, aby bola ponožka na povrchu pohára dobre natiahnutá.
  3. Pohár s ponožkou položíme otvorom do vnútra väčšej misky, ktorú sme si pripravili. Hlavné je, aby pohár prečnieval cez okraj misky.
  4. Takto pripravená miska, zabezpečuje vyššiu bezpečnosť pre netopiera pred mačkami. Pripravenú misku položíme na okno v blízkosti nálezu. Pri západe slnka položíme nájdeného mladého netopiera na vrchol pripraveného pohára s ponožkou a necháme ho tam celú noc.

V prípade, že je mláďa ráno stále na mieste, kam sme ho večer umiestnili, samička si ho nevyzdvihla. V tom prípade kontaktujte čo najskôr odborníkov.