Našiel som netopiera v lete

V lete nosí každá samica netopiera, ktorá bola gravídna na sebe svoje mláďa, niekedy aj dve. V prípade, že sa mláďa stratí, alebo jeho matka zahynie, hrozí mu úhyn. Zablúdené alebo osirelé mláďatá často vyliezajú zo svojich úkrytov a visia na stenách domov/bytov alebo ležia vyčerpané na podlahe. Niekedy musia netopierie matky svoje mláďatá aj opustiť. Napríklad ak je v období júna a júla dlhšiu dobu daždivo a chladno. Matky v tomto období nevedia nájsť žiadny lietajúci hmyz a tým pádom nemôžu kojiť svoje mláďatá. Preto opúšťajú svoje mláďa a nútia ho aby znížilo svoju telesnú teplotu, čím bude v tomto období šetriť energiu. Ak sa matka za lepšieho počasia vráti, dúfa, že jej mláďa prežilo obdobie hladu, ktoré niekedy môže trvať aj niekoľko dní.

Čo môžem urobiť?
Ak viete, kde sa nachádza úkryt netopierov, môžete nájdené mláďa opatrne prisunúť ku vchodu do úkrytu/štrbiny, kde ho jeho  matka po návrate nájde. Netopiere môžu hrýzť. Sú to voľne žijúce zvieratá a preto môžu prenášať choroby. Netopiere sa nikdy nesmú chytať holými rukami – noste rukavice! Týmto sa vyhnete riziku prenosu choroby. 
Ak je vstup do úkrytu na neprístupnom mieste alebo ak neviete, kde sa nachádza, je potrebné pre matku vytvoriť miesto na „pristátie“ (Pozri návod mláďatá). Postavte pri západe slnka na balkón veľkú sklenú misku, do ktorej stredu vložíte hrubý kus dreva. Ak nemáte hrubý kus dreva, môžete na sklený pohár natiahnuť ponožku a vložiť ho do stredu misky. Pred súmrakom umiestnite mláďa starostlivo na hrubý kus dreva, alebo na ponožku. Ak mláďa spadne dole do sklenej, hladkej misky, neostáva mu nič iné, len sa opätovne vyšplhať na drevo, alebo ponožku. Za normálnych okolností však mláďa začne okamžite na svoju matku volať. Akonáhle matka letí za súmraku na lov potravy, počuje svoje mláďa a vyhľadá miesto odkiaľ to prichádza. Krúživo letí nad miskou, až následne pristane na dreve/ponožke. Mláďa sa pevne drží v peritoneu a matka ho prenesie späť do bezpečného úkrytu.
Ak tento proces neprebehne podľa plánu a mláďa naďalej bezradne blúdi v miske, alebo máte ďalšie iné otázky ohľadom umiestnenia, treba kontaktovať núdzovú linku 112, alebo niektoré z kontaktov na našej stránke.