Nová podlaha a vletový otvor, evanjelický kostola v Očovej, 2020

Druhy:
Veža prekrásneho evanjelického kostola v obci Očová je letným sídlom početnej kolónie netopiera veľkého (Myotis myotis) a netopiera Blytovho (Myotis blythii). Kolónia pozostáva z približne 1000 samíc, ktoré tu každoročne od mája do augusta rodia a vychovávajú svoje mláďatá. 

Problém:
Vo veži sa hromadí guáno, ktoré je potrebné pravidelne odstraňovať. Pôvodná podlaha nad zvonmi pod kolóniou pozostávala len z cez seba poukladaných dosiek. Medzerami prepadávalo guáno na zvony, podlahu pod zvonmi a schodište. Ďalším problémom bola neustála prítomnosť holubov. Okenice na veži zostávali v letných mesiacoch otvorené, aby mohli netopiere vyletovať a naspäť vletovať do úkrytu. Preto mohli tiež holuby voľne vniknúť dnu do veže a posedávať na kamenných rýmsach a konštrukcii, čím dochádzalo k nadmernému znečisteniu zvonov, ale aj celej veže, holubím trusom. 

Riešenie:
Vežu sme dôkladne vyčistili od guána. Vrchnú podlahu z dosiek sme povysávali do čista a nechali vyschnúť v období, kedy kolónia nebola prítomná. Následne bola montovaná nová podlaha z hranolov a pochôdznych OSB dosiek, neskôr prekrytá linoleom, ktorá zachytí guáno pod kolóniou a nedovolí jeho prepadu cez priestor so zvonmi vo veži. Čistenie guána bude vďaka novej podlahe v budúcnosti veľmi jednoduché. 

Poradili sme si tiež s problémom nežiaduceho výskytu holubov. Na okenice sme inštalovali špeciálne prispôsobené vletové otvory pre netopiere, ktoré zamedzia vletu holubov do veže. Okenice tak môžu zostať aj v letných mesiacoch zatvorené, a netopiere neprídu o svoj cenný reprodukčný úkryt.