Beckov, 2009

Druhy:
Netopier veľký (Myotis myotis)

Problém:
V rozsiahlom podkroví kláštora spojeného s kláštorom sa nachádza kolónia 600 netopierov veľkých (Myotis myotis). Využívala celú plochu podkrovia, čo spôsobovalo problémy sestrám spravujúcim kaštieľ, pretože v časti podkrovia skladovali starý nábytok a iné menej používané veci. Silný zápach a strach sestier spôsobil neobľúbenosť netopierov už u takmer všetkých obyvateľov kláštora, okrem sestry Alžbety, ktorá hľadala pomoc.

Riešenie:
V roku 2007 pripravila SON spolu so sestrou Alžbetou žiadosť o finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia, ktorý aj získala. Zrealizovalo sa čistenie podkrovia od trusu, oddelenie časti podkrovia pre netopiere pomocou plachty a bola urobená fyzická ochrana trámov pomocou asfaltovej lepenky. Oddelená plocha podkrovia bola zetemnená a na zemi boli rozložené kvôli ľahšej údržbe paropriepustné fólie na zadržiavanie trusu. Netopiere by mali využívať zatemnenú časť (1/3 plochy) a zvyšok je používaný na skladové priestory.

Na aktivity prispelo Ministerstvo životného prostredia v rámci finančného príspevku.