Kostol v Lazoch pod Makytou, 2009

Druhy:
Netopier veľký (Myotis myotis), ucháč svetlý (Plecotus auritus)

Problém:
Pri prieskume Kysúc bola v podkroví zistená kolónia 250 netopierov veľkých a menšia skupina približne 40 ucháčov svetlých vo veži. Netopiere sa objavovali aj vnútri kostola, čo ľuďom vadilo. Bolo cítiť aj pomerne silný zápach guána, pretože pôjd sa už niekoľko rokov nečistil. V septembri 2009 mala byť vo farnosti veľká oslava za prítomnosti biskupa, preto nás pán farár požiadal o pomoc.

Riešenie:
Počas dňa 11. augusta 2009 bolo prevedené čistenie pôjdu štyrmi dobrovoľníkmi. Zamerali sa aj dvere a dohodlo sa s majstrom ich vyhotovenie. Majú oddeľovať podkrovné priestory od interiéru chrámu a zároveň znížiť zápach. Pod kolóniou netopierov sa vybuduje aj drevená podesta, ktorá bude chrániť trámy a uľahčí čistenie podkrovia.