kostol v Hrboltovej

Druhy:
Netopier veľký (Myotis myotis)

Problém:
V kostole bola zistená kolónia 450 netopierov veľkých (Myotis myotis) a nahromadilo sa tu väčšie množstvo trusu. Problémy spôsoboval hlavne zápach trusu prenikajúci do interiéru kostola. Miestny farár nás požiadal o pomoc.

Riešenie:
Pán farár inicioval riešenie tohto problému a kontaktoval OÚŽP v Ružomberku a SON. SON vypracovala podporné stanovisko pre žiadosť o finančný príspevok, ktorý bol zaslaný na MŽP SR. Navrhované činnosti zahŕňali čistenie od guána, oddelenie podkrovia od interiéru dverami a pán farár vylepšil riešenie aj návrhom drevenej podesty (jednoduchej podlahy) na mieste, ktoré najčastejšie visela kolónia. Opatrenia sa zrealizovali za pomoci farníkov z Hrboltovej a kolónia môže naďalej žiť v podkroví kostola. Podesta s fóliou na povrchu uľahčuje pravidelné čistenie podkrovia a zároveň chráni murivo a trámy pred trusom.

Na aktivity prispelo Ministerstvo životného prostredia v rámci Finančného príspevku a tiež SCP Ružomberok.