Demjata, 2010

Druhy:
Netopier veľký (Myotis myotis)

Problém:
Podkrovie kostola bolo znečistené trusom. Zápach prenikal do kostola. Guáno padalo niekedy aj cez vetracie rúry do vnútra kostola a tiež dochádzalo k občasným vletom netopierov. Farníci mali obavy aj z presakovania guána do klenby nad oltárom. Niektoré trámy boli odchýlené a vznikali za nimi štrbiny využívané netopiermi. Trámy však bolo potrebné dať na miesto.

Riešenie:
Bolo urobené čistenie priestorov podkrovia, zvlášť klenby. Na trámy, pod priestor kde väčšinou visela kolónia, sa položila drevená podlážka o rozmeroch cca 4 x 6 metrov. Pokryla sa lepenkou, kvôli jednoduchšiemu čisteniu do budúcnosti. Vetracie rúry boli opatrené pletivom. Trámy boli zabité na miesto a pre netopiere bol vytvorený náhradný štrbinový úkryt. Je experimentom, o jeho využívaní budeme informovať neskôr.

Na aktivity prispelo Ministerstvo životného prostredia v rámci Finančného príspevku.