rodinný dom v Ivachnovej

Druhy:
Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)

Problém:
V rodinnom dome pod strechou sa nachádza kolónia približne 60 raniakov hrdzavých. Využívajú podstrešný priestor vysoký cca 1 m a preliezajú doň otvorom po odpadnutom obklade. Majiteľovi domu vadí len, že nemôže zabezpečiť čistenie medzistrešného priestoru, pretože tam chýba prístup.

Riešenie:
V spolupráci so SON bola pripravená žiadosť o finančný príspevok na vytvorenie prístupového otvoru do strechy a jej vyčistenie. Práce boli prevedené a kolónia naďalej využíva tento priestor aj napriek tomu, že dom sa v súčasnosti zatepľuje.

Na aktivity prispelo Ministerstvo životného prostredia v rámci Finančného príspevku.