Zvierací podnájomníci sídliska Smižany, dážďovníky a netopiere

Projekt bol schválený prostredníctvom výzvy Šanca pre váš región 2014 Nadáciou ORANGE.

Obdobie realizácie: 16. 6. - 31. 10. 2014

Hlavná myšlienka projektu:

V sídlisku v Smižanoch sa ľudia snažia vyriešiť problémy s výskytom netopierov a dážďovníkov, ktoré vo vysokom počte osídlili všetkých 18 panelových domov tohoto mestečka. Tieto živočíchy svojou prítomnosťou znepríjemňujú život miestnych obyvateľov na druhej strane sú pre nich aj prínosom s tým, že likvidujú obrovské množstvá hmyzu v priestore sídliska. Pre efektívne vyriešenie tohto problému je potrebná vzájomná spolupráca všetkých dotknutých subjektov. Na sídlisku je potrebné vykonať podrobný monitoring dážďovníkov a netopierov, lokalizovať nevhodné miesta výskytu, vypracovať, odsúhlasiť a zrealizovať víťazný návrh ochranných opatrení. Tieto spočívajú v presídlení živočíchov do špeciálnych búdok na miesta, kde obyvateľom ich prítomnosť nebude nežiaduca. Celkovým cieľom je zlepšiť životný komfort obyvateľov aj s ohľadom na ochranu prítomných chránených živočíchov. Ukázať odbornú spôsobilosť a schopnosť hľadať riešenia bez použitia paragrafov v prospech ľudí aj prírody, ktorá môže byť príkladom pre ďalšie mestské časti Slovenska.

Cieľ projektu:

Zachovať miestne populácie dážďovníkov a netopierov. Presadzovať myšlienku, že niečo chrániť (zachovať) neprináša iba zákazy a obmedzenia. Ukázať, že je tu možnosť spoločným úsilím vyriešiť problém lacnejšie ako každý sám bez pomoci odborníka a efektívnejšie s cieľom zlepšiť životný komfort obyvateľov aj s ohľadom na ochranu prítomných chránených živočíchov. Ukázať odbornú spôsobilosť a schopnosť hľadať riešenia bez použitia paragrafov v prospech ľudí aj prírody. Chceme dosiahnuť pozitívny ohlas na riešenú problematiku, získať dobré meno, získať kredit, vďaka ktorému by ľudia pozitívne ovplyvnení projektom robili osvetu, pretože táto problematika postihuje viac ako 80% miest Slovenska.

Týmto projektom sa aktívne dopĺňajú činnosti realizované v rámci projektu LIFE+ Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku.