Vespertilio 4 (2000)

Odborné príspevky / Articles

BÁRTA Z., BENDA P. & FABIÁNEK O.
Netopýři okresu Děčín [Bats of the Děčín District (N-Bohemia)]
PDF

BIHARI Z. & GÉCZI I.
Monitoring of church-dwelling bats in the territory of Zemplín Mts (Hungary) between 1989 and 1998 [Výsledky monitorování kostely využívajících druhů netopýrů na území Zemplínských vrchů (Maďarsko) mezi lety 1989 a 1998]
PDF

BOBÁKOVÁ L. & HAPL E.
Netopiere Národného parku Malá Fatra [Bats of the Malá Fatra National Park (NW-Slovakia)]
PDF

DANKO Š., PJENČÁK P. & MATIS Š.
Doterajšie poznatky o faune netopierov slovenskej časti Pienin a blízkeho okolia [Current knowledge of bats in the Slovakian part of the Pieniny Mts and surroundings (NE-Slovakia)]
PDF

DANKO Š., UHRIN M., PJENČÁK P. & MATIS Š.
Netopiere Východoslovenskej roviny, Východoslovenskej pahorkatiny a Zemplínskych vrchov [The bats of the Východoslovenská rovina Lowland, Východoslovenská pahorkatina Mts and of the Zemplínské vrchy Mts (E-Slovakia)]
PDF

FULÍN M. & MATIS Š.
Obsadzovanie jednotlivých priestorov Jasovskej jaskyne (Slovenský kras) podkovárom malým (Rhinolophus hipposideros) počas hibernácie [The distribution and numbers of hibernating Rhinolophus hipposideros in Jasovská jaskyňa cave (Slovakia Karst, SE-Slovakia)]
PDF

HORÁČEK D.
Výsledky výzkumu netopýrů Ještědského hřbetu a okolí prováděného v letech 1989–1999 [Results of the bat surveys in the Ještědský hřbet Mts in 1989–1999 (N-Bohemia)]
PDF

HRÚZ V., KRIŠTÍN A. & URBAN P.
Netopiere Poľany [Bats of the Poľana Mts (Central Slovakia)]
PDF

LEHOTSKÁ B. & LEHOTSKÝ R.
Skúsenosti z ochrany zimnej kolónie raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) v panelovom dome na bratislavskom sídlisku Dlhé Diely [Experiences of protecting the winter colony of Nyctalus noctula in a prefab at the Bratislava housing estate Dlhé Diely (Slovakia)]
PDF

LUČAN R.
Netopýři Hostýnských vrchů [Bats of the Hostýnské vrchy Mts (C-Moravia)]
PDF

MATIS Š.
Súčasný stav poznatkov o netopieroch Drienovskej jaskyne (Slovenský kras) [The current knowledge of bats of Drienovská jaskyňa cave (Slovak Karst, SE-Slovakia)]
PDF

MATIS Š., DANKO Š ., PJENČÁK P., UHRIN M. & FULÍNM.
Ďalšie poznatky o výskyte netopiera pobrežného (Myotis dasycneme) na Slovensku [New data on the occurrence of Pond bat (Myotis dasycneme) in Slovakia]
PDF

MATIS Š., PJENČÁK P. & DANKO Š.
Netopiere Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty a Národného parku Poloniny [Bats of the Protected Landscape Area Eastern Carpathians and the National Park Poloniny (NE-Slovakia)]
PDF


Krátke správy

BARVA J.
Neobvyklý nález kolonie netopýra vodního (Myotis daubentonii) [An unusual finding of a colony of Daubentons bat (Myotis daubentonii)]
PDF

KAŇUCH P. & CEĽUCH M.
Výskyt Nyctalus noctula v panelových budovách mesta Prešov v rokoch 1998–1999 [The occurrence of Nyctalus noctula in prefabs in Prešov in 1998–1999 (E-Slovakia)]
PDF

LEHOTSKÁ B. & LEHOTSKÝ R.
Príspevok k poznaniu rozšírenia netopierov v Liptovskej kotline [Contribution to the knowledge of bat distribution in the Liptovská kotlina Basin (N-Slovakia)]
PDF