Boli sme na stretnutí k výrubom stromov v Košiciach

Pred časom sme písali o nešťastnom výrube stromov na Národnej triede v Košiciach. Máme veľlý záujem predchádzať takýmto nešťastiam. Preto sme sa stretli na pôde Správy mestskej zelene v Košiciach a dohodli sa na ďalšom postupe.

Boli sme na stretnutí k výrubom stromov v Košiciach

Výruby stromov v zime a netopiere sú niekedy problém. Po krátkom čase tu bol opäť prípad prerezania dutiny so zimujúcimi netopiermi. Minulý rok v Sabinove tentoraz v Košiciach. Správa mestskej zelene v Košiciach (SMZK) dohodla rokovanie so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) dňa 5.2.2020, kde sme sa spoločne pokúsili nájsť spôsob ako takýmto nehodám predchádzať.

Vysvetlili sme, v akom čase sa tu netopiere vyskytujú, aké sú možnosti ich zistenia a ako si predstavujeme riešenie cez odborné posudky. Zimovanie netopierov v stromových dutinách je vzácne – pri štúdii v Nitre bolo pozorované, že kým na jeseň bolo obsadených až 50 % kontrolovaných dutín (prevažne po ďatľoch), v zime len jedna, aj to kým neprišli silné mrazy. Správa zelene nám vysvetlila, že v Košiciach sa stará o cca 40 tisíc stromov, aké sú cca výruby ročne, ako prebiehajú práce a aké sú zákonné podmienky. Tiež uviedli dôležitý údaj, že za 20 rokov sa s takýmto prípadom stretli len 3 x.

Kvôli zriedkavosti zimovania a komplikovanosti zistenia netopierov v dutinách sa dohodlo zatiaľ riešenie, že vždy v stredu nám oznámia zoznam plánovaných výrubov (s fotkou a lokalitou). My zhodnotíme, či je potrebné stromy obhliadnuť a pošleme dobrovoľníka. V prípade stromov s mnohými dutinami sa zúčastníme kontroly a výrubu. Zaškolíme aj pracovníkov realizujúcich výruby – ako predísť podobným situáciám.

V rámci kapacít SON sa budeme snažiť mapovať dôležité stromy s netopiermi a budeme ich označovať tabuľkami, s čím Správa zelene súhlasí. Hľadáme aj študentov, ktorí by chceli na túto aktivitu zamerať svoje bakalárske a diplomové práce.

Obe strany to vnímajú ako provizórne riešenie, overíme ako bude fungovať a veríme, že ho budeme vylepšovať. Ďakujeme za konštruktívne jednanie a ochotu nájsť riešenie Správe mestskej zelene v Košiciach.

Martin Ceľuch a Peter Krišovský